Informace PPSMR

Informace o „Poskytovateli platebních služeb malého rozsahu“ (PPSMR) podle zákona O platebním styku č.284/2009, ustanovení § 80 až 85 tohoto zákona:

§81)

- Osvědčení o registraci: Poskytovatel je zapsán v registru Poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu S-Sp-2016/00014/CNB/571, Č.j. 2016/025024/CNB/570 ze dne 26.2.2016 vedeném ČNB, Na Příkopě 28, 115 03, Praha1
- Název a sídlo orgánu dohledu nad činností „Poskytovatele“: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03, Praha1

§82)
- Popis platební služby, poskytovatel provádí:

Samotné platební služby budou poskytovány následujícím způsobem:
Klient převede ze svého bankovního účtu na bankovní účet Směnárny peněžní prostředky určené ke směně, přičemž domluva a podmínky směny proběhnou prostřednictvím zadání platebního příkazu na webových stránkách Směnárny. Směnárna provede směnu a následně zašle peněžní prostředky v příslušné měně a objemu (dle domluveného kurzu) ze svého elektronického platebního účtu vedeného jiným poskytovatelem platebních služeb, na příslušný elektronický platební účet klienta vedený tímto jiným poskytovatelem platebních služeb. Výše uvedená směna bude možná rovněž opačným směrem, tj. klienti budou moci převádět peněžní prostředky ze svých elektronických platebních účtů vedených jiným poskytovatelem platebních služeb na své bankovní účty prostřednictvím Směnárny, popř. bude možná prostřednictvím Směnárny i konverze pouze mezi elektronickými platebními účty klienta navzájem.

Směnárna bude fungovat i tak, že samotné peněžní prostředky klienta zaslané na samostatný účet Směnárny nebudou přímo převáděny na elektronický platební účet vedený u jiného poskytovatele platebních služeb. Směnárna bude mít své vlastní peněžní prostředky již připraveny na jednotlivých elektronických platebních účtech vedených u jiných poskytovatelů platebních služeb.
Jednotlivé úkony nebudou automatizovány. Klient manuálně zadá platební příkaz do webového rozhraní (platebního prostředku) a zašle ze svého bankovního účtu finanční prostředky na samostatný účet Směnárny. Směnárna manuálně převede USD nebo EUR ze svého elektronického platebního účtu vedeného u jiného poskytovatele platebních služeb na elektronický platební účet vedený u jiného poskytovatele platebních služeb klienta a zaslané finanční prostředky klienta vedené na samostatném účtu započte na již provedenou transakci z vlastního účtu.

Konkrétní popis poskytnutí platební služby:
- klient zadá požadavek na směnu a převod finančních prostředků na webových stránkách Směnárny (odkud kam se bude převádět, např. z bankovního účtu na elektronický platební účet vedený klientovi u jiného poskytovatele platebních služeb - OKpay);
- před první směnou bude provedena u všech klientů verifikace (dle §2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Povinná osoba bude verifikovat (občanský průzas nebo pas,
vložení obou stran přímo do chatu) všechny klienty nezávisle na výši transakce, ne tedy pouze nad 1000 EUR. Zároveň budou přijímány pouze takové platby, kde je majitel účtu odesílatele shodný se jménem klienta směnárny – platby třetích stran tedy budou vždy vráceny na účet odesílatele);
- následně dojde ze strany Směnárny ke sdělení nabídky směnného kurzu (např. 1 USD za 25 CZK). Součástí nabídky bude transparentní sdělení kolik bude mít klient na svém platebním účtu vedeném jiným poskytovatelem platebních služeb po odečtení poplatků za transakci (u některých jiných poskytovatelů platebních služeb totiž platí transakční poplatky odesilatel, u některých příjemce a u jiných je možné si vybrat);
- pokud klient nabídku akceptuje, zadá tímto platební příkaz a spolu s tím sdělí Směnárně platební údaje pro následný převod prostředků na jeho elektronický platební účet vedený jiným poskytovatelem platebních služeb
- následně je mu ze strany Směnárny prostřednictvím konfirmace sděleno číslo účtu, celková suma v CZK a variabilní symbol pro zaslání platby na realizaci zadaného příkazu.;
po připsání platby na samostatná účet Směnárny bude odeslána platba na účet klienta u jiného poskytovatele platebních služeb, případně dojde k provedení příkazu odesláním vlastních finančních prostředků vedených u jiného poskytovatele platebních služeb na účet klienta u tohoto poskytovatele platebních služeb a následnému zápočtu;
- klient bude vyzván, aby přijetí platby potvrdil;
- stav platebního příkazu se změní na „dokončený“.

- údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli: není, zisk je poskytovatele je dán nabídnutým kurzem
- směnné kurzy: jsou vždy odsouhlaseny v rámci chatu a to oběma stranami
- maximální lhůta pro provedení platební služby: 24h od přijetí platby na účet poskytovatele
- jedinečný identifikátor: ID směny (vždy se použije jako variabilní symbol)

§ 83)
- Prostředky komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem jsou: pošta, elektronická pošta, webové rozhraní www.brumble.cz (chat) ústně telefonicky, ústně osobně
- Veškeré informace o poskytovateli jsou nepřetržitě uvedeny na www.brumble.cz.
- Komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem probíhá v českém jazyce nebo anglickém jazyce

§84)
- Uživatel může proti činnosti poskytovatele podat stížnost k orgánu dohledu, tím je ČNB, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1,

§85)
- Charakter a forma přijímání dispozice k provedení transakce (chat okno, možné jen po přihlášení do klientského rozhraní) minimalizují možnost provést neautorizovanou transakci. Z principu není možné provést neautorizovanou transakci, protože veškeré platby zadává plátce ve své internetovém bankovnictví nebo ve své elektronické peněžence. Technicky a principiálně není možné aby poskytovatel byl zodpovědný za platební účty klienta u elektronických peněženek nebo za přístup do jeho internetového bankovnictví.

04.05.2017

Každou středu a čtvrtek doručení hotovosti po Brně zdarma a to pro směny nad 5000 CZK nebo ekvivalent v jiné el. měně nebo BTC. Hotovost při směnách výdáváme, ale nepřijímáme (příjem pouze elektronicky na ewallet nebo BTC).

06.04.2017

Ve dnech 22.3., 23.3., 29.3., 30.3., 5.4., 6.4., 12.4., 13.4., 19.4., 20.4., 26.4. a 27.4. doručení hotovosti po Brně zdarma a to pro směny nad 5000 CZK nebo ekvivalent v jiné el. měně nebo BTC. Hotovost při směnách výdáváme, ale nepřijímáme.

08.03.2017

Ve dnech 15.2., 16.2., 22.2., 23.2., 1.3., 2.3., 8.3., 9.3., 15.3. a 16.3. doručení hotovosti po Brně zdarma a to pro směny nad 5000 CZK nebo ekvivalent v jiné el. měně nebo BTC.

07.02.2017

Ve dnech 8.2. - 9.2. doručení hotovosti po Brně zdarma a to pro směny nad 5000 CZK nebo ekvivalent v jiné el. měně nebo BTC.

Archiv novinek

 
Přehled kontaktů

Tel.: (SMS) 420 604 245 356
Email:

IČO: 03374025
DIČ: CZ8508024558
Web: Smenarna Online

Přijímáme tyto pěněženky
© 2022 Smenarna Online, Zásady používání cookies | Zobrazení: Klasické / Mobilní
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies ROZUMÍM