Rychlý & jednoduchý převod mezi e-peněženkami.


brumble.cz
en

Politcky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou se rozumí osoba:

a) která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu), velvyslanci nebo chargé d´affaires, nebo osoba, která vysoké funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizací (např. europoslanci), a to po dobu výkonu této funkce a po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která má bydliště mimo Českou republiku nebo vykonává uvedenou funkci mimo Českou republiku,

b) osoba, která je k osobě uvedené v písm. a) ve vztahu uvedeném v § 4 odst. 5 písm. b) zákona

  • ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
  • ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písm. a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,/li>
  • nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písm. a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písm. a), nebo
  • je skutečným majitelem právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písm. a)
Přehled kontaktů:

Tel.: 420 604 245 356
Email:
Web: Smenarna Online
© Smenarna Online

Autor webu:

Webdesign studio TAOX je také autorem webů

Reklamní agentura specializovaná na prostředí internetu a medií.